Villkor

Allmänna villkor för kurser hos NextStep Studios, 2016-01-26

Anmälan

Vi gör allt vi kan för att möjliggöra så givande kurser som möjligt. En viktig del är att kunna planera för och genomföra kurserna som avsett. Anmälan är därför bindande. Du anmäler dig till våra kurser via mail till info@nextstepstudios.se eller via en anmälningsblankett. När vi fått din anmälan får du en bekräftelse med betalningsuppgifter till din mejladress. Har du ej fått bekräftelse vänligen kontakta oss.

Betalning

Betalning görs till angivet bankgiro. Vid sen betalning äger NextStep Studios rätt att debitera påminnelseavgift enligt lag (f.n. 60 kr) samt dröjsmålsränta. Sker inte betalning härefter äger eleven inte rätt att fortsätta kursen.

Avbryta och avanmäla

Ibland blir det inte som man har tänkt sig. Om det har uppstått förhinder för att delta på kursen görs avanmälan per mail till info@nextstepstudios.se. Inbetald kursavgift återbetalas då i sin helhet, om avanmälan skett inom första kursveckan.  Om elev på grund av sjukdom ej har möjlighet att fullfölja kursen och styrker detta med läkarintyg återbetalar vi kursavgiften för den tid läkarintyget avser plus administrativ avgift på 250 kr. Om kursen du har anmält dig till är fullbokad eller har för få anmälningar för att starta återbetalas eventuellt inbetalt belopp i sin helhet.

Byte av kurs

Kursbyte beslutas av respektive lärare och i mån av plats. 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till NextStep Studios behandlas lokalt i datasystem i den utsträckning som behövs för vår administration av anmälningar och betalningar samt för att informera om skolans verksamhet. Du har enligt personuppgiftslagen (PUL) rätt att få rättelse samt registerutdrag.

Bildpublicering

Enligt PUL (personuppgiftslagen) måste vi, för att publicera fotografier från våra klasser och föreställningar, ha tillstånd från dig som syns på bild och målsman. Publicering gäller vår hemsida. Vi ber er meddela oss om ni inte godkänner publicering av bilder.

Övrigt

Vi reserverar oss för eventuella ändringar, till exempel vad gäller kurslokal, kurstider och lärare eller inställd kurs på grund av för få deltagare.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *